Communicatie

De IJslandse Herdershond is heel goed het communiceren, maar je moet er wel voor openstaan en op hun vraag ingaan wanneer je denkt dat ze je proberen iets uit te leggen.
Wanneer je dat laatste niet doet, dan stopt het gedrag of als je een slimme hond hebt, zal hij steeds dwingender worden zodat je wel reageert.
Wij hebben er van het begin af aan voor gekozen om in te gaan op hun vragen, maar ze hebben ook geleerd dat nee een antwoord kan zijn, maar dat geven we dan ook duidelijk aan.

Hieronder een mooi voorbeeld:
Mijn honden hebben allemaal hun eigen manier van uitleggen dat de bak leeg is. We hebben dat niet altijd in de gaten.
Dit is Edda haar manier van aangeven dat de bak leeg is. Wanneer Ásti bij een lege bak komt dan blijft hij met zijn hoofd boven de bak staan en geeft met een zachte woef aan dat de bak leeg is. Sygni duwt met haar neus aan de bak zodat hij rammelt. Het is mooi om de individuele verschillen te zien.