Reactiviteit

De IJslandse Herdershond heeft een grote onderzoekdrang. Ze willen niet alleen alles weten ze moeten het ook echt onderzoeken. Dus alles wat nieuw is trekt hun aandacht. Of ze een volgende keer erop reageren hangt van de opgedane ervaring.
Wanneer ze beperkt worden door een riem, omheining, muur of wat dan ook, ontstaat er al snel frustratie.


Reactiviteit aan de lijn is de neiging van honden om overdreven te reageren op een stimulus wanneer ze aangelijnd zijn. In de overgrote meerderheid van de gevallen houdt de reactiviteit van de lijn de reactie van uw hond op andere honden in. Soms kunnen honden ook aan de lijn reageren op mensen, auto’s of andere stimuli. Een aangelijnde hond kan andere honden goed begroeten als ze niet aangelijnd zijn. Aan de lijn kunnen ze echter problematisch gedrag vertonen.